Srovnávací tržní analýza

Stanovit nejlepší cenu za vlastní dům či byt není jednoduché. Majitelé nemovitostí mají většinou majetek uložen právě v nemovitostech. Průměrný člověk prodává nemovitost dvakrát až třikrát za život. Majitel chce z prodeje získat maximum, kupující zase touží nemovitost pořídit s co nejnižšími náklady. Je důležité stanovit cenu optimálně ke spokojenosti obou stran. Srovnávací tržní analýza se běžně vytváří z důvodu vyrovnání SJM (společného jmění manželů) při rozvodu nebo kvůli dědickému řízení. Nastavení správné ceny je důležité a určující proto, aby prodávající vzbudil zájem v možných zájemcích a ideální je i z toho důvodu, že pomůže nemovitost rychleji a snáze prodat. Jakmile se totiž nemovitost nachází na trhu delší dobu, stává se méně zajímavou a běžně se stává, že ani výrazná sleva nepomůže potencionální kupce přesvědčit. Srovnávací tržní analýza navrhované prodejní ceny se vytváří podle aktuálně nabízených nemovitostí, které jsou na trhu v podobné lokalitě jako oceňovaná nemovitost. Druhým faktorem pro srovnání jsou ceny prodaných nemovitosti, které se nacházejí v blízkém okolí. Dalšími důležitými prvky pro určení prodejní ceny je lokalita, kde se nemovitost nachází, atraktivita, aktuální stav nemovitosti, sousedé, forma nabídky a prezentace, právní vady nemovitosti, její vizuální příprava, stáří, forma vlastnictví, měsíční náklady apod. Srovnávací tržní analýza určuje prodejní pásmo, ve kterém bude možno nemovitost s největší pravděpodobností prodat při splnění všech aspektů prodeje. Nabízená prodejní cena pak není téměř nikdy konečná a od prodejní ceny se může více či méně lišit.