Design

Projekční a architektonická činnost, stavební dozor

Projektant, designér a architekt spolu musí mnohdy spolupracovat. Každé z těchto řemesel má na starosti trochu jinou činnost a možnosti, přitom se ale tato odvětví navzájem ovlivňují a pomáhají si. V případě komplikovaného projektu či řešení neobvyklé či problémové části stavby spolupracují a hledají společně nejlepší a nejlevnější realizaci. Projektant je zaměřen technicky na plány a samotnou realizaci. Architekt je ten, který má vlastní představu o konečném díle a ozvláštňuje projekt svým nápadem, svou duší a zároveň řídí práci projektantů. Designér řeší hlavně celkové uspořádání, estetičnost a funkčnost celého prostoru či stavby.

Projekční a architektonická činnost

Tuto prvotní a důležitou práci musíme nechat na odbornících, kteří mají potřebné vzdělání a dostatečnou praxi. Každou nemovitost musí někdo vymyslet a dostat do papírové podoby, která se poté řeší na všech příslušných úřadech. Jedině tak se může Vaše představa, Váš sen zrealizovat a dostat skutečnou podobu.

Projekční a architektonické oddělení se zabývá zpracováním urbanistické studie a územně-plánovací dokumentace, architektonickými studiemi (situace, dispoziční a hmotové řešení staveb), vypracováním kompletní projektové dokumentace pro územní a stavební povolení. Činnost zahrnuje i realizační dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení staveb, projekty pro výběr dodavatele stavby, projekty pro získání dotací v programu Zelená úsporám, projekty pasivních a nízkoenergetických domů, geodetické a zeměměřické práce, statické posouzení staveb, projekty interiérů- celkové řešení interiérů, design vybavení, vizuální styl, vizualizaci a počítačovou animaci návrhů - 3D zpracování návrhů, vypracování fotorealistické podoby projektů, autorský dozor, inženýrské a rozpočtové práce a samotné poptání realizačních firem.

Stavební dozor

Nezáleží na velikosti realizovaného projektu, zda jde o byt, dům, či bytový komplex, ale o důležitost stavebního dozoru. Stavební dozor je člověk nebo skupina lidí, kteří Vám pomohou velmi přehledně a s úsporou pohlídat výběr správného dodavatele, materiály, přímo pracovníky i kvalitu provedení. Ne každý je odborník ve všech směrech, ať jde o základy, sítě, samotnou stavbu, elektřinu nebo i to, zda jsou správně osazena okna a dveře, jestli jsou dodrženy technologické postupy, které mohou mít vliv na konečné dílo. Stavební dozor by se měl stát Vaší pravou rukou a pomoci Vám pohlídat dílo i finance a ve výsledku ušetřit čas i peníze. Mnohdy se stává, že si na celé dílo klienti objednají stavební firmu, která jim má vše zrealizovat. Samotné firmy si ovšem najímají řemeslníky a odborníky na různé části projektu a občas se stává, že na vlastní část prací nejsou natolik přísní v dozoru, nehlídají, zda je vše v pořádku tak, jak si zasloužíte a za co si Vy firmu platíte. Výběr stavebního dozoru je jedním z Vašich nejdůležitějších rozhodnutí v případě rekonstrukce či nové výstavby.