PENB

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu samotné nemovitosti bez započítávání spotřeby domácích a jiných spotřebičů. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy a to i při pronájmu budovy je povinnost přikládat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Na základě energetického posudku se pak může měnit např. prodejní cena nemovitosti či výše nájmu. Výsledkem zpracování PENB je zjištění, zda je daná stavba hospodárná či naopak - její provoz je nadprůměrně nákladný. Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let. Zpracování průkazu Vám dá nové podněty ke zlepšení energetické náročnosti budovy a řekne Vám, kde můžete ušetřit. Dozvíte se, kolik energie spotřebujete na vytápění, ohřev vody, chlazení, větrání a osvětlení. Součástí průkazu může být doporučení, jak aktuální situaci zlepšit a dostat se tak do vyšší třídy. O nemovitosti s výborným posudkem je samozřejmě největší zájem, nejenže tedy ušetříte za spotřebu energie, ale také zvýšíte hodnotu vaší nemovitosti.

Obsah Průkazu energetické náročnosti budovy

 1. identifikační údaje budovy
 2. typ budovy
 3. užití energie v budově
 4. technické údaje budovy
 5. energetická bilance budovy pro standardizované užívání a bilance energie dodané, popř. vyrobené budovou nebo z budovy odvedené
 6. výsledky posouzení proveditelnosti alternativních systémů podle § 6a odst. 4 zákona u nových budov nad 1 000 m2 celkové podlahové plochy
 7. doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náročnosti budovy
 8. doba platnosti průkazu, jméno a identifikační číslo osvědčení osoby oprávněné vypracovat průkaz

PENB řadí budovy dle jejich úspornosti do následujících tříd:

A – mimořádně úsporná
B – úsporná
C – vyhovující
D – nevyhovující
E – nehospodárná
F – velmi nehospodárná
G – mimořádně nehospodárná

 

Kdo je povinen zajistit zpracování PENB?

- stavebníci
- vlastníci budov
- společenství vlastníků jednotek. Vlastníci bytové jednotky jsou povinni pouze předložit PENB, nikoliv zajistit jeho zpracování. Znamená to, že při prodeji bytu je majitel jednotky povinen písemně požádat Společenství vlastníků o zhotovení PENB. Může se stát, že se Vám Společenství písemně vyjádří, že PENB nezajistí. V takovém případě je nutné doložit vyúčtování dodávek energií pro příslušnou jednotku za poslední tři roky nebo je možné nechat zhotovit PENB pouze pro danou bytovou jednotku.

Vlastník jednotky je povinen předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy

2. nájemci budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy

PENB a novostavba

průkaz energetické náročnosti budovy je povinnou součástí dokumentace při:

 1. výstavbě nových budov
 2. větších změnách dokončených budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 (např. při výměně oken, zateplení či rekonstrukci zdroje)
 3. prodeji nebo nájmu těchto budov nebo jejich částí

Povinnost zpracovat a na veřejně přístupném místě vystavit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) mají také provozovatelé budov nad 1000 m2 podlahové plochy využívaných pro školství, zdravotnictví, kulturu, obchod, sport, ubytovací a stravovací služby a také budovy veřejné správy a zákaznických středisek v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.

Kdy není PENB potřeba

 1. majitelé budov s energeticky vztažnou plochou < 50 m2
 2. majitelé budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 3. majitelé staveb pro rodinnou rekreaci (rozhodující je způsob využití zapsaný na listu vlastnictví)
 4. majitelé průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
 5. majitelé stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat (smyslem zákona je informovat nové
 6. nabyvatele či nájemce o energetické náročnosti objektu)
 7. u nabyvatelů v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem). PENB je především ochranou kupujícího, aby věděl, jakou spotřebu energie nemovitost má. U darů či dědictví nelze očekávat, že by měl nabyvatel možnost volby. Průkaz není nutný ani v případě rozvodu, kdy se byt převádí jen na jednoho z manželů.