Přepisy energií

Přepis energií je důležitou a často opomíjenou součástí prodeje nemovitosti. Při prodeji nemovitosti a jejím následném předání novému majiteli se podepisuje takzvaný předávací protokol. Tento protokol slouží k tomu, aby si zúčastněné strany podepsaly aktuální stavy a čísla jednotlivých měřidel médií. Jedná se zejména o elektřinu, plyn, stav teplé a studené vodu a topení. Z časových důvodů je vhodné přímo na místě mít i smlouvy na přepis nového zákazníka při odběru energií. Konkrétní dokumenty, které se musejí podepsat, aby bylo možno převod uskutečnit, se mohou lišit podle vybraného dodavatele médií. Někteří dodavatelé mají velmi jednoduché a přehledné formuláře potřebné k tomuto přepisu, jiné společnosti mají několikastránkové smlouvy s různými druhy plných mocí apod. Doba trvání samotného přepisu se u dodavatelů též liší a může trvat od pár dnů až po několik měsíců. Jedním z důležitých faktorů je i změna dodavatele u odebírané energie. Tato situace není neobvyklá, ovšem celý proces prodlužuje, jelikož si dodavatelé mezi sebou konkurují a ne vždy chtějí spolupracovat a umožnit klientům podepsat smlouvy u jiné společnosti. U bytů a bytových domů, které spadají pod různé správce či družstva je nutné se nahlásit přímo těmto společnostem a nastavit si u nich způsob platby a výši záloh k jednotlivým odběrům médií.