Depozitní úschova

Depozitní úschova je nejbezpečnější formou úschovy kupní ceny nemovitosti. Zřizuje se s důvodu, aby měl kupující jistotu, že za své finance bude mít přepsanou nemovitost na svoji osobu a rovněž bude mít zaručeno, že majitel, který mu nemovitost prodává, předá nemovitost do termínu smluveného ve smlouvě. Naopak prodávající má jistotu, že finance, které má obdržet za prodej nemovitosti, budou načerpány na neutrální půdě v depozitní úschově a ví, že mu finance budou za domluvených podmínek zaslány na smluvené účty. Depozitní úschovu rozlišujeme advokátní, notářskou a bankovní. Každou z těchto úschov můžete mít za jiných finančních podmínek. Uschovatel financí zřizuje depozitní úschovu vždy ke každému jednotlivému případu. Po načerpání cílové částky se standardně předkládají smlouvy katastru a probíhá samotný přepis majitele nemovitosti. Vyplacení financí musí probíhat dle smlouvy. Uschovatel vždy po splnění určité podmínky (například zavkladování nemovitosti na katastru, předání nemovitosti, vyplacení daně z nabytí nemovitých věcí…) a případném předložení požadovaného dokumentu zasílá domluvenou sumu peněz na předem smluvně určený účet či vyplácí částku v hotovosti do zákonné výše.