Daňové přiznání

Od roku 2014 se daň, dříve známá jako daň z převodu nemovitosti, nazývá daní z nabytí nemovitých věcí. Je to daň za úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví. Další změnou je samotný plátce daně. Od 1.11.2016 přešla povinnost podat daňové přiznání a uhradit daň z nabytí nemovitých věcí z prodávajícího na kupujícího. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se platí u finančního úřadu, pod který spadá daná nemovitost. Úplatný převod nemovitosti je od daně osvobozený v případě, že se jedná o první úplatný převod novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat, dále první úplatný převod jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat anebo při převodu majetku družstev do vlastnictví jejich členů.
Výše daně z nabytí nemovitých věcí se nemění a činí stále 4 % ze základu daně. Daňový základ se určuje buď z kupní ceny uvedené ve smlouvě, případně se může jednat o 75 % směrné hodnoty nemovitosti – tu na základě typu a polohy nemovitosti stanoví finanční úřad, daň se vypočte z vyšší hodnoty. Další možností je porovnání kupní ceny s cenou zjištěnou znaleckým posudkem. Naše kancelář pomůže zprostředkovat kvalifikovaného odhadce a doklad o nabytí práv k nemovitosti. Do kalkulace se opět zahrne pouze 75 % ceny odhadní. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí.