Právní servis

Koupě nemovitosti je jistě důležitým a závažným krokem v životě každého z nás, proto by se péče o celý obchod měla přenechat odborníkům, tak aby se předešlo zbytečným průtahům například při komunikaci s katastrálním úřadem. V případě neúplných nebo nesprávných údajů ve smlouvách může katastrální úřad celý případ pozastavit, a mohlo by tak dojít ke zbytečným průtahům. Většina lidí věnuje více úsilí koupi automobilu za statisíce než nemovitosti za miliony, přitom stačí malá chyba a následky mohou být nedozírné – ztracené celoživotní úspory apod.

Naše realitní kancelář nabízí ke všem případům komplexní právní servis. Právním servisem se rozumí příprava veškerých smluv, které jsou potřeba při prodeji či koupi nemovitosti - smlouvy a dohody, mezi které patří Budoucí kupní smlouva, Kupní smlouva, Smlouva o depozitní úschově, návrhy na vklad, popřípadě Dohoda o převodu členských práv a povinností a v neposlední řadě to mohou být také plné moci za různé účastníky řízení.

Velmi důležitá je komunikace mezi všemi zúčastněnými - kupující i prodávající obdrží od advokáta návrhy smluv, které si mohou nechat zkontrolovat, aby vše ve smlouvě bylo napsáno nestranně a podle všech ujednání. Mohou si zároveň prověřit, že údaje ve smlouvě jsou korektní, popř. doplnit poznámky, které chtějí do smlouvy zahrnout. Budoucí kupní smlouva je takovým mezičlánkem a je třeba ji užít v případě koupi nemovitosti na hypoteční úvěr. Jestliže kupujeme nemovitost v hotovosti, přistupuje advokát rovnou k sepsání Kupní smlouvy. K Budoucí kupní smlouvě se vyjadřuje i úvěrující banka. Součástí Budoucí kupní smlouvy je zároveň i návrh Kupní smlouvy. Smlouva o depozitní úschově obsahuje informace, za jakých podmínek budou peníze z depozitu vypláceny. Součástí všech smluv jsou údaje jak o kupujících, tak prodávajících, identifikace nemovitosti včetně čísla Listu vlastnictví, na kterém je nemovitost zapsána.

Advokát či právník, který připravuje smlouvy, vždy očekává připomínky a je nápomocen osvětlit všechny důležité aspekty či nejasnosti ve smlouvách. Všechny smlouvy jsou ochranou zúčastněných stran. Je důležité, aby byly smlouvy co možná nejjednodušší, srozumitelné, ale zároveň i správně sestavené. Nezapomínejme, že smlouvy řeší nemalé investice pro kupujícího a značný závazek pro prodávajícího.